Elinikäisen oppimisen ohjelma

Euroopan Unioinin Elinikäisen oppimisen ohjelma tukee kaikenikäisten ja kaikissa elämänvaiheessa olevien ihmisten oppimismahdollisuuksia. Ohjelma päättyy vuonna 2013. Vuosien 2007-2013 budjetti on 7 miljardia. Ohjelma on jatkoa Socrates-, Leonardo da Vinci- ja eLearning-ohjelmille.

Tukea annetaan projekteille ja toiminnoille, jotka edistävät vaihtoa, kahden- ja monenvälisiä kumppanuuksia, maidenvälisiä liikkuvuuksia ja parantavat  koulutusjärjestelmien laatua kaikkialla Euroopassa.

Ohjelma lepää neljällä peruspilarilla, siis alaohjelmilla:

Comenius –ohjelma oppilaille, opettajille, kouluille ja oppilaitoksille (esikoulu, peruskoulu, toinen aste)

Erasmus –ohjelma opiskelijoille, tutkijoille, professoreille, yliopistoille ja korkeakouluille (korkeakoulu, korkeakoulujen ja työelämän välinen yhteistyö ja liikkuvuus)

Leonardo da Vinci –ohjelma opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon, ulkomaan työssäoppimisjaksoihin sekä asiantuntijavaihtoihin (ammatillinen koulutus)

Grundtvig –ohjelma aikuisille, opettajille ja aikuiskoulutuksen oppilaitoksille

Näitä neljää peruspilaria yhdistää ´poikittaisohjelma´, jossa on neljä avaintoimintoa:

  • Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi (KA1)
  • Kieltenoppimisen edistäminen (KA2)
  • Tieto- ja viestintätekniikka (KA3)
  • Tuotteiden levitys ja hyödyntäminen (KA4)

Lisätietoa löytyy Euroopan Unionin sivustolta http://eacea.ec.europa.eu/llp/

Päättyneiden eurooppalaisten projektien tietokanta http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/ 

Uusi Erasmus –ohjelma alkaa vuonna 2013.

 

Comments are closed.

Educational and Culture DG - Lifelong Learning Programme
Disclaimer: The project FolkDC has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Credits: The images used in the slide show on the home page are copyright he_boden and robertus_dionysius on flickr.com
made in seed* | UG