Projektin toteuttamisen vaiheet:

 1. Lasten kansanlaulujen tutkimus ja valinta
 2. Autonomisen ATTT – opetuspaketin laatiminen
 3. Autonomisen ATTT – opetuspaketin testaus
 4. Opettajille suunnatut työpajat
 5. Yhtäaikaiset konsertit viidessä eurooppalaisessa konserttisalissa
 6. Tulosten levitys verkossa ja muilla kanavilla
 7. Kestävyys  – FolkDC – seura

1. Lasten kansanlaulujen tutkimus ja valinta 

Aluksi määritellään millaisia projektin laulujen tulee olla, ja sitten valitaan kaksikymmentä sopivaa laulua. Valintaan vaikuttaa laulujen laji, kieli, aihepiirin soveltuvuus ikäryhmään, historiallinen aikakausi, aiheen liittyminen lasten nykypäivään jne.

2. Autonomisen ATTT – opetuspaketin laatiminen

Tähän sisältyy seuraavat neljä pakettia viidellä kielellä:

 1. Lasten kansanlaulut kymmenellä eri kielellä, niiden sanat ja sanojen käännökset, taustatarinat, nuotit ja äänitteet
 2. Lasten kielellistä ja kulttuurista tietoisuutta virittäviä harjoituksia
 3. Vieraskielistä ja musiikillista kommunikaatiota vahvistavia lauluharjoituksia
 4. Ohjeita tieto- ja viestintäteknisten työkalujen käyttöön audiotuotosten äänittämiseksi
 5. Työkaluja palautteen käsittelyyn ja itsearviointiin

Autonomisen ATTT –opetuspaketin kaikkin osiin sisältyy opettajan ohjeet. Myös verkko-ohjausta järjestetään.

3. Autonomisen ATTT –opetuspaketin testaus 

Autonomista ATTT – opetuspakettia testataan eri puolilla Eurooppaa, ja sitä arvioidaan ennen ja jälkeen testauksen. Tulosten perusteella ATTT –opetuspaketti viimeistellään.

4. Opettajille suunnatut työpajat

Autonominen ATTT –opetuspaketti ja sen perustana olevana metodologia esitellään opettajille työpajoissa eri puolilla Eurooppaa. ATTT –opetuspaketti tulee myös saataville verkkosivujen välityksellä.

5. Yhtäaikaiset konsertit viidessä eurooppalaisessa konserttisalissa

Iso-Britanniassa, Turkissa, Romaniassa, Espanjassa ja Suomessa järjestetään yhtäaikaiset konsertit. Jokaisessa konsertissa paikalliset koulukuorot laulavat kansanlauluja muilla kuin omilla äidinkielillään. Konsertit välitetään striimaamalla muihin samanaikaisiin konsertteihin, samoin kuin  verkkoyleisölle. Jokaisessa konsertissa esiintyy myös kansallisesti tunnettu kansanmuusikko 

6. Tulosten levitys verkossa ja muilla kanavilla

Projektin tuloksia levitetään laajalti eri puolille Eurooppaa. Kouluja kutsutaan autonomisen ATTT –opetuspaketin käyttäjiksi. Koulut voivat osallistua yhtäaikaisiin konsertteihin yleisönä paikan päällä, tai verkon välityksellä.

7. Tulevaisuus

Digitaalisen lastenlauluhankkeen tulevaisuus ja tulosten levittäminen turvataan  muodostamalla FolkDC –seura

 

Comments are closed.

Educational and Culture DG - Lifelong Learning Programme
Disclaimer: The project FolkDC has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Credits: The images used in the slide show on the home page are copyright he_boden and robertus_dionysius on flickr.com
made in seed* | UG