Esittely

Folk DC autonominen opetuspaketti ATTT on laadittu eurooppalaisille opettajille. Se sisältää erilaisia tapoja käyttää musiikkia ja leikkejä johdattamaan lapsia eurooppalaisten kielten ja kulttuurien maailmaan. Kohdekielet ja –kulttuurit ovat italia, espanja, portugali, romania, romanikieli, ruotsi, suomi, tsekinkieli, turkki ja englanti.

ATTT –opetuspaketin tehtävät pohjaavat kahteenkymmeneen lasten kansanlauluun (hankkeen kymmenellä kielellä). Tehtävät on laadittu sekä innostamaan lasten laulamista muiden maiden kielillä ja melodioilla, että ruokkimaan heidän mielenkiintoaan kulttuuristen leikkien ja pelien avulla. Tehtävät jakautuvat kolmeen ryhmään:

 • Kulttuuri
 • Kieli
 • Musiikki

Kulttuuritehtävät: Kulttuuritehtävät esittelevät eri kulttuurien erityispiirteitä. Tehtävissä tutustutaan tyypillisiin soittimiin, lasten vapaa-ajan viettoon, ruokiin, lasten tarinoihin ja legendoihin, syntymäpäivälauluihin ja muihin eurooppalaisten kulttuurien kiinnostaviin piirteisiin.

Kielitehtävät: kielellisiä ja kulttuurisia aineksia sisältävät leikit ja pelit herättävät lasten kiinnostusta eurooppalaiseen kieliperintöön. Lapset saavat maistiaisia tulevaisuudestaan kielellisesti ja kulttuurisesti tietoisina eurooppalaisina.

Musiikkitehtävät: antavat lapsille laulamisen iloa ja itseluottamusta. Musiikin avulla voi kokea vuorovaikutusta ja ilmaisun voimaa ja kokeilla vieraan kielen äänteitä laulamalla.

Siirry ATTT –Tehtävät -sivuille ja lataa tehtävien kuvaukset ja lisämateriaalit.

Opetuspaketin kaikki tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti (tehtävänkuvaus sisältää mahdollisen lisämateriaalit). Lisämateriaalit ovat yleensä PDF –muodossa helposti tulostettavissa tehtävälomakkeiksi. Jos käytössä on tietokone ja dataprojektori, voi tehtävät myös heijastaa. Paketissa on myös MP3-tiedostot kaikista hankkeen kansanlauluista sekä niiden tekstit alkukielellä ja käännöksinä.

Siirry ATTT Laulut –sivulle ja lataa kaikki laulut ja laulupohjat.

Pilotit: Autonominen ATTT –opetuspaketti testattiin alakouluissa Iso-Britanniassa, Espanjassa, Romaniassa, Turkissa ja Suomessa. Tulokset olivat hyvin myönteisiä. Lapset lauloivat lauluja neljällä –viidellä kielellä ja löysivät näiden kielten äänteistä tuttua ja uutta. Jotkut pilottikouluista osallistuvat Folk DC –yhtäaikaiseen konserttiin keväällä 2013.

Siirry ATTT Pilotit –sivulle.

Musiikki ja oppiminen

Tutkimukset osoittavat, että musiikki vaikuttaa edullisesti vieraan kielen oppimiseen. Esimerkiksi::

 • Musiikkia sisältävät menetelmät tukevat sanastollista oppimista ja muistia;
 • Musiikki rauhoittaa oppimisympäristöä ja luo läheisempää suhdetta oppijan ja opettajan välille;
 • Musiikki auttaa nauttimaan oppitunneista ja parantaa keskittymistä;
 • Folk DC –paketti luo kielitietoisuutta, ja tuo lisää musiikin ulottuvuuksia päivittäiseen opetukseen.

Vihjeitä ATTT –opetuspaketin käyttöön

Kun käytät ATTT –opetuspakettia:

 • Kuuntele ensin joitakin kokoelman lauluja ja lue niiden tekstit laulupohjista. Näin saat käsityksen siitä, mihin tehtävien kuvauksissa viitataan.
 • Lue tehtävän kuvaus ja tutustu lisämateriaaliin, jos sellaista on. Sovella tehtävä mielessäsi oppilaittesi tarpeisiin ja suunnittele sitten sen toteutus omassa luokassasi.
 • Muokkaa vapaasti tehtävän kuvausta luokkasi oppilasmäärälle sopivaksi. Jos tehtävä tuntuu liian pitkältä ja haluat lyhentää sitä, tee niin. Tehtävät on suunniteltu joustaviksi.
 • Käy läpi kaikki tehtävätyypit, Kieli-, kulttuuri- ja Musiikkitehtävät, ja suunnittele tuntiisi yhdistelmä, jossa on ainakin yksi tehtävä joka sarjasta.
 • Jos aikaa ei ole kolmeen tai useampaan tehtävään yhdellä kertaa, tee vain yksi päivää kohti.
 • Kansanmusiikki on useimmiten syntynyt tanssittavaksi – rohkaise laulun ja liikkeen vapautta.
 • Jotkut vieraan kielen sanat naurattavat lapsia. Käytä tätä hyväksesi ja herätä heidän mielenkiintoaan vierasta kieltä kohtaan.
 • Sinun ei opettajana tarvitse tietää vieraiden kielten oikeita äänteitä, eikä myöskään olla ammattilaulaja. Kun teette ehtäviä lasten kanssa, opitte kaikki, yhdessä.
 • Käytä ilolla omaa luovuuttasi ATTT –tehtäviä soveltaessasi. Kokeile ja nauti!

 

Creative Commons License
FolkDC project by http://folkdc.eu is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://folkdc.eu.

 

Leave a Reply

Educational and Culture DG - Lifelong Learning Programme
Disclaimer: The project FolkDC has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Credits: The images used in the slide show on the home page are copyright he_boden and robertus_dionysius on flickr.com
made in seed* | UG