Coordonator

  • The Mosaic Art and Sound Ltd. Londra, Marea Britanie 

Parteneri

  • Universitatea Çukurova YADIM, Adana, Turcia
  • Kindersite, Londra, Marea Britanie
  • Colegiul Comunitar Sastamala, Sastamala, Finlanda
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, România
  • Confederaţia Spaniolă a Centrelor de Educ
  • aţie şi Formare (CECE) Madrid, Spania
  • PROJEKTkompetenz.eu OG, Salzburg, Austria
  • Associazione Seed (silent partner), Lugano, Elveţia

 

Instituţia coordonatoare

The Mosaic Art and Sound Ltd. Londra, Marea Britanie

Mosaic este un furnizor de educaţie care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Marii Britanii, precum şi la nivel internaţional, fiind înfiinţată în anul 2003 şi având sediul la Londra.

Mosaic a fost foarte activă în promovarea folosirii muzicii ca o nouă modalitate de educaţie. Echipa sa de cercetători a proiectat şi furnizat practici educaţionale referitoare la aceste subiecte care acum sunt folosite peste tot în Europa în educaţia formală sau nonformală.

Mosaic organizează seminarii şi cursuri de perfecţionare; organizează evenimente culturale şi este coordonator şi partener în mai multe proiecte de succes finanţate de către Uniunea Europeană.

Site-ul Mosaic Art and Sound

 

Parteneri

Universitatea Çukurova YADIM, Adana, Turcia

Universitatea Çukurova, fondată în 1973, are un loc de frunte printre cele 5 universităţi de top din Turcia, cu 10 facultăţi, 3 şcoli de studii superioare, 9 şcoli vocaţionale, 3 institute şi 28 de centre de cercetare şi aplicaţie. Recent a fost inclusă în cele 500 universităţi de top din lume.

Site-ul Universităţii Çukurova

 

Kindersite, Londra, Marea Britanie

Kindersite este o companie (IMM) din Marea Britanie. Kindersite are experienţă în iniţierea, proiectarea şi implementarea a 17 proiecte finaţate de către Uniunea Europeană. Multe dintre aceste proiecte au obţinut punctaje excelente în urma evalurării finale.

Principalul rol al Kindersite in proiecte este de a pune la punct strategii de diseminare inovative şi eficiente şi a le aplica. Reprezentanţii săi au o înţelegere cuprinzătoare a rolului şi contribuţiei tehnologiei moderne în educaţie şi în studierea limbilor străine.

Site-ul Kindersite

 

Colegiul Comunitar Sastamala, Sastamala, Finlanda

Colegiul Comunitar Sastamala este o organizaţie non-profit care furnizează o educaţie liberală. Elevii săi au între 4 şi peste 90 de ani. Colegiul este situat într-o zonă rurală. Numărul de elevi înscrişi este de circa 5500 anual. Oricine poate participa la cursuri, indiferent de vârstă, profesiune sau educaţie.

Site-ul Colegiului Comunitar Sastamala

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, România

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale din România. Principalele sarcini ale sale sunt coordonarea şi controlul şcolilor de toate nivelurile din judeţul Prahova: 271 de şcoli cu 10500 de angajaţi, profesori, personal administrativ şi de alte categorii, 120000 de elevi de la 3 la 19 ani. În cadrul Inspectoratului Şcolar lucrează un număr de 32 de inspectori.

Site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

 

Confederaţia Spaniolă a Centrelor de Educaţie şi Formare (CECE) Madrid

Confederaţia Spaniolă a Centrelor de Educaţie şi Formare este o organizaţie non-profit profesională şi a patronatelor, fondată în 1977. Reprezintă un sector educaţional foarte important din Spania, de la creşe până la nivel preuniversitar. Printre membrii săi se numără mai mult de 5000 de centre de educaţie şi formare, inclusiv 400 de instituţii de educaţie vocaţională şi formare continuă.

Site-ul Confederaţiei Spaniole a Centrelor de Educaţie şi Formare

 

PROJEKTkompetenz.eu OG, Salzburg, Austria 

PROJEKTkompetenz.eu este o companie de consultanţă în domeniul cooperării internaţionale, cu o centrare puternică pe domeniul comunicaţiei. Uneltele Web 2.0 precum Weblogs sau Wiki sunt factori determinanţi pentru succesul cooperării interne şi externe precum şi pentru diseminarea proiectelor finanţate de către Uniunea Europeană. Web 2.0 facilitează dialogul, participarea şi reprezintă un element cheie al sustenabilităţii reţelelor. Pe lângă acestea promovează Web2.0 prin intermediul atelierelor de lucru online şi offline.

 

Associazione Seed (Silent partner), Lugano

Seed este o organizaţie non-profit, apărută din credinţa că o utilizare adecvată a TIC şi a tehnologiilor specifice e-learningului poate face diferenţa în iniţiativele din educaţie şi formare, în cooperare şi în dezvoltarea de proiecte: prin ameliorarea accesului, prin crearea de reţele stabile şi îmbunătăţirea activităţilor zilnice. Seed pune la dispoziţie expertiză, servicii şi soluţii tehnice pentru a veni în sprijinul tuturor fazelor proiectelor educaţionale şi de dezvoltare. Seed poate lucra independent sau în cadrul unor parteneriate. Seed a furnizat expertiză şi servicii unor organizaţii partenere în mai multe proiecte care au implicat utilizarea mai multor tipuri de media: site-uri web, aplicaţii web, lumi virtuale 3D precum Second Life, media tipărite şi audio. Staff-ul Seed a luat parte la diferite proiecte finanţate de Uniunea Europeană, având atribuţii în domeniul cercetării, formării sau diseminării.

Site-ul Associazione Seed

 

Comments are closed.

Educational and Culture DG - Lifelong Learning Programme
Disclaimer: The project FolkDC has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Credits: The images used in the slide show on the home page are copyright he_boden and robertus_dionysius on flickr.com
made in seed* | UG