Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii

Programul European de învăţare pe tot parcursul vieţii furnizează oportunităţi de învăţare de la cele mai fragede vârste până la cele mai înaintate. El se va finaliza în anul 2013, are un buget de 7000 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013 şi este succesorul programelor Socrates, Leonardo da Vinci şi eLearning.

Se asigură granturi şi subvenţii acelor proiecte şi activităţi care promovează parteneriatele bilaterale şi multilateral, schimburile şi mobilităţile transnaţionale ale cetăţenilor şi promovează calitatea în sistemele de educaţie şi formare de oriunde din Europa.

Programul este fundamentat pe patru piloni sau subprograme:

  • Programul Comenius pentru elevi, profesori, şcoli şi instituţii asemănătoare (de la nivelul educaţiei preprimare până la nivelul liceului şi învăţământului postliceal)
  • Programul Erasmus pentru studenţi, cercetători, profesori universitari, universităţi şi instituţii asemănătoare (învăţământul superior, inclusiv plasamente transnaţionale ale studenţilor în întreprinderi)
  • Programul Leonardo da Vinci pentru ucenici, muncitori şi angajaţi şi diferite companii/ organizaţii (educaţie vocaţională şi formare)
  • Programul Grundtvig pentru adulţi, profesori şi diferite instituţii/ organizaţii active în domeniul educaţiei adulţilor.

Aceşti patru piloni sunt uniţi printr-un program transversal care vizează 4 activităţi cheie:

  • Cooperare şi inovare în domeniul politicilor (KA1)
  • Limbi (KA2)
  • Tehnologii ale informaţiei şi a comunicării – TIC (KA3)
  • Diseminarea şi exploatarea rezultatelor (KA4)

Mai multe informaţii pot fi găsite pe site-urile Uniunii Europene:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/

O bază de date a proiectelor europene finalizate poate fi găsită la:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/

În 2013 va demara noul program LLP care se va numi (probabil) Erasmus

 

Comments are closed.

Educational and Culture DG - Lifelong Learning Programme
Disclaimer: The project FolkDC has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Credits: The images used in the slide show on the home page are copyright he_boden and robertus_dionysius on flickr.com
made in seed* | UG