Yaşam Boyu Öğrenme Programı

AB Yaşam Boyu öğrenme programı çocukluktan ileri yaşlara kadar her bir hayat durumda öğrenme fırsatlarını desteklemektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan ve 2013′de tamamlanacak program toplam € 7000 milyon Avro bütçeye sahiptir. Bu program Socrates, Leonardo da Vinci ve e-öğrenme programlarının ardından gelmiştir.

Paylaşımı,  ikili ve çoklu ortaklıkları ve bireylerin uluslararası hareketliliğini, ve bütün Avrupa’da eğitimde kaliteyi destekleyen projeler hibe ve yardım almaktadır.

Program dört alt program veya temel üzerine kurulmuştur:

Öğrenci, öğretmen, okul ve ilgili kurum ve kuruluşlar (okul Öncesinden lise sona kadar) için Comenius programı 

Öğrenci, araştırmacı, profesör, üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlar (uluslararası öğrenci yerleştirme girişimini de kapsayan yüksek öğretim) için Erasmus programı

Çırak, işçi, çalışan veya ilgili kurum ve kuruluşlar (mesleki eğitim ve öğretim) için Leonardo da Vinci programı 

Yetişkin, öğretmen ve yetişkin eğitimi alanında çalışan kurum ve kuruluşlar için Grundtvig programı

Bu dört alt program 4 temel aktiviteyi hedefleyen uluslararası düzeyde yapılabilen bir programla bir araya getirilmiştir.

  • Yenilik ve işbirliği politikası (KA1)
  • Diller (KA2)
  • Bilgi ve iletişim teknolojisi -ICT (KA)
  • Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması (KA4)

Daha fazla bilgiye AB sitesinde http://eacea.ec.europa.eu/llp/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Tamamlanmış AB projeleri veritabanına ise aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/ 

Yeni Erasmus programı 2013 yılında başlayacaktır.

 

Comments are closed.

Educational and Culture DG - Lifelong Learning Programme
Disclaimer: The project FolkDC has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Credits: The images used in the slide show on the home page are copyright he_boden and robertus_dionysius on flickr.com
made in seed* | UG