Koordinatör

Mosaic Art and Sound. Londra

Proje Ortakları

  • Çukurova UniverstesiYADIM, Adana, Turkiye
  • Kindersite, Londra İngiltere
  • Sastamala Community College, Sastamala, Finlandiya
  • School Inspectorate of Prahova County, Romanya
  • Spanish Confederation of Education and Training Centres

İspanya

  • PROJEKTkompetenz.eu OG, Salzburg, Avusturya
  • Associazione Seed (fahri ortak), Lugano, İsviçre

Kordinatör Kurum

The Mosaic Art And Sound Ltd. Londra İngiltere

Mozaik müzik şirketi 2003 yılında merkezi olarak Lonra da kurulmuş uluslar arası bir eğitim kuruluşudur.Mosaic Art şirketi, müziği ve dinlemeyi eğitimde yeni bir kaynak olarak aktif kullanımını savunmaktadır.

Kurumdaki araştırmacılar, şu anda tüm Avrupa’daki resmi ve gayri resmi eğitim kurumlarında bu konularda özel deneyimli yetişmiş kişilerden oluşmuştur. Mozak Art şirketi, hizmet içi eğitimleri  seminerlerin yanı sıra pek çok kültürel olayların ve Avrupa Birliği proje koordinatörlüğü ve ortaklık işlerini de yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için The Mosaic Art And Sound web sitesinden  faydalanabilirsiniz.

Ortaklar

Çukurova University YADIM, Adana, Turkiye

Çukurova Üniversitesi 1973 yılında kurulmuş 10 fakültesi, 3 yüksekokulu,9 meslek okulu 3 enstitü ve 28 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye’nin en önemli 5 üniversitesinden biridir. Çukurova Üniversitesi web adresindeki bilgiye dayanarak dünyanın ilk 500 üniversitesinin içindedir.

Kindresite, Londra, İngiltere

Kidersite(SME) İngillerdeki bir kuruluştur.Bu kuruluş 17 Avrupa Birliği Projesinin yürütülmesi,yaygınlaştırılması konularında önemli deneyimlere sahip bir kurumdur.Bu projelerin pek çoğu Avrupa Birliği tarafından çok iyi dönütler  almıştır.

Kidersite Kurumu projelerde yenilikçi ve etkili Yaygınlaştırma görevini üstlenmiştir.Teknolojinin katkısının eğitimde özellikle de dil eğitimindeki rolünü savunan bir anlayışa sahiptir.

Daha fazlası için Kindersite web sitesine başvurabilirsiniz.

Sastamala Community College, Sastamala, Finlandiya,

Sastamala halk eğitim okulları gönüllü özgür eğitim veren bir okuldur. Öğrencilerin yaş aralığı4 ile 90 yaşları arasıdır. 

Okul kırsal bir bölgededir. Yıllık ortalama bu okula 5500 öğrenci kaydolmaktadır. Yaş , eğitim ve meslek sınırı olmaksızın bu okula herkes kayıt olabilir.daha fazla bilgi için

Sastamala Community College web sitesine başvurabilirsiniz.

School Inspectorate of Prahova County, Romanya

Prahova okulu müffetişliği.

Bu kurumun esas görevi Prahova’daki 271 okuldaki 10500 Çalışanı,idareci  öğretmen ve yaşları 13 ile 19 arasında değişen 120000 öğrenciyi koordine edip denetlemektir.Okulun aynı zamanda 32 tane  de müffetiş bulunmaktadır.  

Daha fazla bilgi için

School Inspectorate of Prahova County web sitesine başvurabilirsiniz. 

Spanish Confederation of Education and Training Centres, Madrid

 

İspanyol eğitim konfederasyon merkezi 1977 yılında kurulmuş profesyonel bir kurumdur.Ana okulundan üniversitelere kadar pek çok eğitim kurumunu temsil eder.Üyeleri arasında sayısı  400 ü bulan mesleki ve eğitim kurumları dahil 5000den fazla eğitim öğretim kurumu vardır.Daha fazla bilgi için Spanish Confederation of Education and Training Centres web site

PROJEKTkompetenz.eu OG, Salzberg, Avusturya

PROJEKT Kompetenz.eu kurumu, projelerdeki uluslar arası uyuma önem veren bir danışmanlık şirketidir. Web sitesi blogları ve wiki gibi Web2.0 kaynakları Avrupa Birliği projelerinin başarısındaki iç  dış koordinasyon ve yaygınlaştırma süreçleri için büyük önem taşır.

Web0.2 diyalog, katılım ve sürekliliği sağlar.Bunun da ötesinde

Web 2.0 Okur yazarlığı İnternet ortamı veya İnternet ortamı dışında Çalıştaylarla geliştirir.

Daha fazla bilgi için PROJEKTkompetenz

Associazione Seed (fahri partner), Lugano

Logano’da kurulmuş olan kar amacı gütmeyen Seed,yeterli bir bilgi ve I İşbirliğinin gelişim projelerinde, eğitim ve öğretimde farklılık yaratabileceği inancına sahiptir: Ulaşılabilirliği geliştirme kalıcı ağların oluşturulmasını sağlama ve günlük çalışma aktivitelerini geliştirme.

Seed, projelerin gelişiminde projelerdeki tüm aşamalarında uzmanlık, teknik yardım ve eğitsel yardım sağlayan bir kurumdur.

Seed, aynı zamanda yerel yönetimlerle de ( ihtiyaç belirleme, içerik analizi veya değerlendirme) alanlarında da çalışmalar yapmıştır.

Seed Ortak kurumlara uzmanlık, ortaklık çalışmaları gibi farklı medya kurumlarına da danışmanlık yapar . Seed kurumunun üyeleri farklı Avrupa Birliği projelerinde araştırma yaygınlaştırma ve eğitim Görevlerinde yer almaktadırlar.

Daha fazla bilgi için Associazione Seed web sitesi

 

Comments are closed.

Educational and Culture DG - Lifelong Learning Programme
Disclaimer: The project FolkDC has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Credits: The images used in the slide show on the home page are copyright he_boden and robertus_dionysius on flickr.com
made in seed* | UG